ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.), informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  w poszczególnych częściach na zadanie: „Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do oznaczenia morfologii krwi wraz z najmem analizatora hematologicznego” – znak sprawy: ZP/02/2017

Oferta na zamówienie została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.

a. Cena                                                                                   - znaczenie -     60 %

b.Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań - znaczenie -     10%

c.  Kontrola poziomu odczynników z graficzną

     informacją o poziomie zużycia, opakowania

    z kodami RF do automatycznego wczytywania

    na pokładzie                                                            - znaczenie -     10%

d.  Aplikacja umożliwiająca analizę próbek

    leukopenicznych poprzez wydłużony czas

    pomiaru próbki                                                                     - znaczenie -     10%

e. Termin dostawy                                                                   - znaczenie -     10%

 

Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez: Sysmex Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:

- Cena -  60,00

- Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań -           10,00

- Kontrola poziomu odczynników z graficzną informacją o poziomie zużycia, opakowania z kodami RF do automatycznego wczytywania na pokładzie – 10,00                                                                    

- Aplikacja umożliwiająca analizę próbek leukopenicznych poprzez wydłużony czas pomiaru próbki – 10,00

- Termin dostawy – 10,00

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.